Bygget av Överås och förskolan Kristallen är i fullgång!

Bygget av Överås och förskolan Kristallen är i fullgång! Ny Montessoriförskola till Kinna – ”Den kommer att bli visningsskola” Visste du att vår nya förskola också blir en visningskola i Norden för alla Montessoriskolor? Läs mer i reportage från Mark Posten! Montessoriskolan i Skene kommer att vara i bottenplan. Under huset byggs ett p-garage. Bild: Boel […]